Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Bok en Grapendaal – Broek op Langedijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bok en Grapendaal
Pompesloot 100 1721 HH
Broek op Langedijk
Spoed toets 1

Klachtenregeling

Hoewel alle praktijkmedewerkers zich inzetten voor een zo goed mogelijke zorg, gaan er ook in onze praktijk dingen mis. Daarom hebben we een klachtenprocedure. 

U kunt uw ongenoegen of klacht melden bij de assistente. Eerste stap (als u hiermee instemt) is een gesprek met iemand van de praktijk om tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, of wilt u dit gesprek niet, dan wordt u in contact gebracht met een externe klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren en indienen van de klacht en de huisartsenpraktijk bij de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig.

Na het indienen van de klacht heeft de huisartsenpraktijk 6 weken de tijd om hierop te reageren.

Als de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, is er sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de geschilleninstantie waar de huisartsenpraktijk bij is aangesloten.